Maak met de teamcoaching van Groenewegen meteen een goede start

Vaak starten onze teamtrajecten bij een probleem. Conflicten, veranderingen of andere spanningen die de balans binnen een organisatie verstoren. Uiteraard zet Groenewegen dan alles in om iedereen weer op het juiste spoor te krijgen. Maar hoe prettig zou het zijn als dat al het geval is vóórdat problemen kunnen ontstaan? Onze inzet bij begeleiding van nieuwe teams levert een nog hoger rendement op.

Toen mijn kinderen op de basisschool zaten, was ik lid van de medezeggenschapsraad (MR). Daar las ik een interessant stuk over ‘de strijd om de nieuwe instroom’. Veel scholen hebben namelijk te maken met minder aanwas van kinderen. Hoe meer nieuwe leerlingen de school aantrekt, hoe groter de overlevingskansen. En wat blijkt? Veel ouders kiezen regelmatig voor die ene school die na acht jaar basisonderwijs aantoonbaar meer kinderen ‘aflevert’ aan het VWO. Tenslotte willen we allemaal het beste voor ons kind, toch?

Denkfout

Het bewuste artikel wees erop dat er daardoor binnen de schoolleiding de neiging bestaat om de beste leerkrachten in te zetten in de bovenbouw (groep 6, 7 en 8). Daar wordt immers stap voor stap bepaald naar welk schooltype de 12-jarigen Angela en Abdel in het voortgezet onderwijs uitstromen. En dus vergroot je de kans op een hoog algemeen uitstroomniveau, zo is de gedachte.

Volgens de schrijvers van het artikel is dat een aparte denkfout. Zij draaien het om en zeggen: plaats de beste leerkrachten in de onderbouw. Daar leren kinderen ‘leren’ en kunnen zij zich eigen maken dat leren plezierig is. Dat is een essentiële succesfactor voor kinderen om het beste uit henzelf te halen. Die eerste imprint is van groot belang en heeft een veel groter effect dan allerlei latere acties. Dit geldt voor iedere start. Voor een baby in het leven, voor een 4-jarige op de basisschool en voor een afgestudeerde die zich op de arbeidsmarkt begeeft.

En, dit geldt ook voor een team. Met welke imprint een team onbewust start, vergroot de kans op succes of falen.

Begin bij het begin

Onze teamtrajecten starten vaak bij een probleem. Het kan gaan over een team dat ziet dat de buitenwereld verandert en zich afvraagt wat dit voor hen betekent. Of er is een conflict waardoor onderling vertrouwen ver te zoeken is. In beide gevallen heeft Groenewegen een zinnige en zichtbare bijdrage.

Helaas zien leiders en organisaties nog te weinig het nut van korte, praktische en resultaatgerichte begeleiding van nieuwe teams. Onze ervaring is dat bij deze begeleiding onze inzet een nog veel hoger rendement oplevert dan bij ‘probleemtrajecten’.

Het draait daarbij om het moment dat het team nog in de spreekwoordelijke peuterfase zit. Het moment dat u als leidinggevende en wij als ontwikkelpartner een maximaal positieve imprint kunnen hebben. Wij geloven in het versterken van teams. Hoe? Door het volgende in acht te nemen:

  • wij nemen passend initiatief
  • wij bespreken en lossen onderlinge irritaties op
  • wij signaleren problemen en denken direct na over oplossingen

Deze intrinsieke overtuigingen ontstaan met name in de beginfase van een team. En daarna? Tja, als vader heb ik ervaren dat kinderen na hun kleutertijd grotendeels gevormd zijn. Van richting geven en verzorgen wordt het vervolgens begeleiden en coachen. Gelukkig had ik, als vader, goede gesprekspartners om mij heen toen mijn kinderen nog klein waren. En kan ik inmiddels met trots voluit zeggen: het zijn echt goede jongens! Weliswaar soms knap lastige pubers, maar toch echt goede jongens.

Hugo Groenewegen
GROENEWEGEN – VERSTERKT TEAM EN ORGANISATIE

Wij zijn trots op ons CEDEO keurmerk maatwerk, klanttevredenheidsonderzoek, van 98,8%.

CEDEO