ACT your way

ACT en coaching

ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Deze methode gebruiken wij o.a. met veel succes bij het coaching van onze klanten.

ACT-afbeelding

Wanneer is deze methode succesvol?

  • Als iemand langere tijd ‘uit balans is’
  • Als er risico bestaat op burn-out
  • Als mensen langere tijd geen werkplezier ervaren
  • Als er disbalans ervaren wordt tussen privé-werk-gezondheid
  • Als men bovenmatig piekert of angstig is
  • Als men een problematisch gebrek aan flexibiliteit heeft

Binnen ACT gaat het in eerste instantie om een persoonlijk waarden onderzoek. Dit levert een persoonlijk kompas op dat in meerdere situaties richting geeft. Vervolgens gaat het er om dat de coachee ook echt in actie komt. Door meerdere kleine stappen verandert het gedrag van iemand en worden stressgedachten en -gevoelens minder. Het resultaat is dat men ‘psychologisch flexibel’ is en als professional met plezier kan bijdragen aan het eigen team of  aan de organisatie.
 
De methode ACT is van oorsprong een therapievorm en wordt wereldwijd, met succes, steeds vaker binnen coaching ingezet.

Heb de moed te veranderen wat te veranderen is
Heb de kracht te accepteren wat niet te veranderen is
Heb de wijsheid om beide van elkaar te onderscheiden
Franciscus van Assisi