Insights Discovery

Insights Discovery is gebaseerd op de psychologie van Carl Jung. Dit profiel geeft de deelnemer een helder inzicht in zichzelf en de omgang met anderen. Het leidt tot een gedetailleerd beeld van de persoonlijke stijl en hoe deze stijl relaties beïnvloedt.

Insights Dsicovery Whee

Ieder mens heeft zijn eigen unieke stijl, zijn eigen unieke behoeftes, verwachtingen en drijfveren. Door deze eigenheid te (leren) herkennen, erkennen en waarderen ontstaat meer inzicht in elkaar en waardering voor de verschillen. Het wederzijds respect neemt toe en dat leidt tot betere communicatie en samenwerking. Er ontstaat meer begrip voor elkaar en voor de dynamiek binnen het eigen team. Dat heeft een positieve invloed op het functioneren van individuen en het team.
Groenewegen gebruikt het Insights Discovery® profiel om deze inzichten te bereiken. Dat doen we zowel in individuele coaching als in team- of organisatie ontwikkel programma’s. Het Insights Discovery profiel is gebaseerd op de psychologie van Carl Jung. Dit profiel geeft de deelnemer een helder inzicht in zichzelf en de omgang met anderen. Dit leidt tot een gedetailleerd inzicht in persoonlijke stijl en hoe deze stijl relaties beïnvloedt. Er staat ook praktisch advies in over hoe beter om te gaan met de omgeving, zowel professioneel als privé.

Om het Insights Discovery Profiel samen te stellen vullen de deelnemers ieder voor zich, in maximaal dertig minuten, een digitale vragenlijst in met vijfentwintig meerkeuzevragen. Aan de hand daarvan wordt het profiel opgesteld. Een gedetailleerd persoonlijk verslag van ten minste twintig pagina’s, dat inzicht geeft in de eigen (werk)stijl en de invloed hiervan op zowel de zakelijke als persoonlijke omgeving. Het profiel geeft bovendien – zonder een waardeoordeel te vellen – handvatten voor verbetering van de effectiviteit en communicatie, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak. Het persoonlijk profiel kan worden aangevuld met een of meer vervolgthema’s: management, effectieve verkoop, persoonlijke ontwikkeling en/of interviewvragen.
De profielen van een team kunnen we vervolgens met elkaar in verband brengen. Zo ontstaat een teamprofiel dat inzicht geeft in de samenstelling, sterke punten en blinde vlekken. Dat biedt weer uitgangspunten om de teamontwikkeling, communicatie en samenwerking bespreekbaar te maken en verbeteren.