LEGO serious play

LEGO® serious play® (LSP) is een methode voor strategie- en visieontwikkeling, teamvorming, ondernemerschap en innovatie. De methode draagt bij aan nieuwe samenwerking tussen medewerkers, een positieve dynamiek, krachtige inzichten en meer plezier. Het bouwen aan verbeteringen en omgaan met veranderingen krijgt inhoud en zorgt voor een nieuwe energie met een blik gericht naar de toekomst.

De methode is ontwikkeld door de associatie van master trainers, als onderdeel van de LEGO company.

pLego

De LSP methode is jong, innovatief en energiek. LSP is degelijk en doordacht en tegelijkertijd kan iedere manager en medewerker er direct mee aan de slag onder begeleiding van een gecertificeerde facilitator. De methode geeft andere inzichten omdat deelnemers bezig zijn met handen en ogen, zoals zo mooi wordt gezegd: “ik denk met mijn handen en ik luister met mijn ogen”.

Resultaten die bereikt worden met LSP:

•  Er komt helderheid bij een vraagstuk
•  Deelnemers gaan over eigen grenzen heen door te kijken en onderlinge verbanden zichtbaar te maken
•  Er ontstaan meerdere opties, oplossingen waardoor er een keuze kan worden gemaakt
•  Er ontstaat betrokkenheid bij het project of proces
•  Er ontstaat een open, eerlijk en gezamenlijke communicatie

Tijdens de opleiding tot facilitator heb ik zelf mee mogen maken wat het gebruik van de LSP methode met je doet. Door de goede opbouw van de methode te gebruiken kom je tot mooie andere inzichten en nieuwe kennis. Het gehele team is hierbij betrokken omdat je altijd start met een individueel model. Iedereen legt zijn of haar model uit en hierover kunnen vragen gesteld worden (storytelling) waarna je als team de volgende stappen gaat zetten op weg naar een oplossing of resultaat. Het prettige van werken met LSP is ook dat je actief bezig bent met elkaar, iedereen heeft focus, iedereen denkt en doet mee. Dit geeft een flow, dit geeft spirit en daarnaast is het ook gewoon heel erg leuk om te doen!

LSP is te gebruiken in langdurige teamtrajecten. Daarnaast is de methode ook geschikt voor een dagprogramma om stil te staan bij een vraag binnen het team of om eens een keer te kijken naar de samenwerking binnen het team.