Conflictbegeleiding

Never waste a good crisis

meteen contact opnemen

Conflictbegeleiding: never waste a good crisis!

In ieder goed functionerend team is een zekere zakelijk spanning aanwezig. Spanning om beter te willen worden in je vak, het optimale uit een gesprek te halen of het best mogelijke plan te presenteren aan je collega’s.

Het is wel een kunst om deze stimulerende spanning ook op zakelijk niveau te houden. Dus te zorgen dat het niet ‘zakt’ naar het persoonlijk niveau en tegenstellingen creëert.

Wanneer dat wel gebeurt dan is de kiem gelegd voor een langzaam groeiend conflict. Dergelijke smeulende teamconflicten zorgen er stap voor stap voor dat aannames en oordelen over elkaar verstarren en ‘waarheid’ worden. Zo lijkt er voor de leiding op een gegeven moment bijna geen andere uitweg dan een collega op een ‘verbetertraject te zetten’, dossier op te bouwen of zelfs te ontslaan. Het feit is dat hiermee geen einde aan het conflict komt. Want hoe vreemd ook, na enige tijd laait de ‘veenbrand’ weer op. Zonde van de energie, motivatie en de kwaliteit van het werk.

GROENEWEGEN stelt samen met u een maatwerk begeleidingstraject op waarin wij, stap voor stap, ‘de vis’ op tafel krijgen. En wel op zo’n manier dat collega’s bereid zijn in om gesprek te gaan met elkaar, aan tafel te blijven en de werkelijke angel uit het conflict te halen. Met als resultaat dat het team sprongen maakt in onderling vertrouwen en haar ontwikkeling. Grotere sprongen, zo is onze ervaring, dan men vooraf voor mogelijk hield.

(Een waarschuwing vooraf: naast de teamleden hebben leidinggevenden even veel te leren!)