Organisatieontwikkeling

In een vitale organisatie versterken
boven- en onderstroom elkaar

Krachtige organisatie in 2020

De sleutels voor een krachtige organisatie in 2020:

Leiderschap waarin men luistert naar wat er binnen en buiten je team/organisatie van belang is

Iedere werknemer weet zijn/haar plek in te nemen

Leiderschap op basis van:
• richting geven
• ruimte bieden
• resultaat vragen

Organisatieontwikkeling

“…organizational development is a complex, messy, day-to-day working practice, rather than a neatly planned change…” (Van Nistelrooij-De Caluwé, 2015).

GROENEWEGEN heeft ruime ervaring in adviseren over en in gang zetten van complexe (en succesvolle) organisatieontwikkelingen. Het is onze overtuiging dat echte organisatieontwikkeling geen lineair proces is. Het vraagt koersvastheid, flexibiliteit in aanpak en het vermogen om ‘organisatie gedoe’ te verdragen.

Wij zijn als partner op ons plek wanneer u van mening bent dat medewerkers vanuit diverse rollen betrokken moeten worden. Een dergelijk proces vormgeven met u is onze kracht.

Wij werken met de directie in het komen tot een duidelijke koers (het Wat) en tegelijkertijd ontwerpen wij met u een proces om medewerkers de ruimte te geven om in diverse rollen bij te dragen en vorm te geven (het Hoe) aan de ontwikkeling. Onze credo is dan ook: Richting geven, Ruimte bieden en Resultaat vragen!

Op basis van uw doelen en onze scan van uw organisatie begeleiden wij u door middel van een helder proces met duidelijke rollen. Medewerkers verbinden zich aan doelstellingen en zetten hun professionele inzichten in. Dit zorgt voor interne ontwikkeling, organisatietrots en professionele vitaliteit. Essentiële ingrediënten voor krachtige organisaties met sterke diensten en producten.

Het ontwerpen van het juiste ontwikkelproces is maatwerk. Daarom geen vastomlijnde programma’s; wel goed onderbouwde en resultaatgerichte stappen. Daarbij geldt: hoe concreter, hoe beter. Graag goed voorbereid aan de slag (denken+doen+leren+doen) dan lange visietrajecten (denken+denken+doen).

Het effectief vertalen van managementmethoden doen wij in samenwerking met uw interne deskundigen. Waar nodig leiden wij hen tijdens het traject op. Wij noemen dit ‘werken met werk’. Het effect is dat na onze interventies uw mensen deskundiger zijn dan voorheen en zij onze rol stap voor stap overnemen. Wij geloven er in dat bij gelijke kwaliteit het beter is om te werken met uw eigen mensen.

Ervaring hebben wij onder meer met
+ Opgave gestuurd werken en de transitie naar een netwerkorganisatie binnen gemeenten.
+ Transities in cultuur en leiderschap binnen rechtspraak, de verzekeringsbranche en logistieke dienstverleners en de bouwwereld.
+ Ontwikkeling naar zelfregelende teams (organisatiebreed)

organisatie-referenties

“GROENEWEGEN weet goede verbindingen te maken
met behulp van scherpe analyses.”

uit-het-cedeo-rapport

Interesse om zelf te werken aan een vitale organisatie?
Wij kunnen u zeker verder helpen.

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op!