Klachtenprocedure

Natuurlijk betreuren wij het als u niet tevreden bent over de samenwerking met ons bureau. Niettemin hechten we vanzelfsprekend waarde aan een degelijke en onafhankelijke klachtenprocedure.

Typewriter

Klachten kunnen schriftelijk (per post of per e-mail) worden ingediend bij:

GROENEWEGEN B.V.
t.a.v. hoofd Bedrijfsvoering
Postbus 217
4100 AE CULEMBORG
E-mail: info@grnwgn.com

GROENEWEGEN bevestigt binnen twee werkdagen de ontvangst van de klacht aan de indiener.

GROENEWEGEN streeft ernaar de klacht binnen een termijn van twee weken op te lossen. In het geval van een klacht zijn binnen GROENEWEGEN het hoofd bedrijfsvoering en de partners van het bureau verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van zaken. De partner van het bureau fungeert als contactpersoon voor de klagende partij.

Wanneer de klacht naar mening van de indiener niet naar tevredenheid wordt opgelost, heeft hij/zij de mogelijkheid naar de klachtencommissie van GROENEWEGEN te gaan. Deze onafhankelijke commissie is in 2010 opgericht en bestaat uit de heren J.A. (Jan) Vonkeman, eigenaar/accountant Vonkeman B.V. en S.E. (Steven) Groeneveld, zelfstandig ondernemer. De klachtencommissie is te bereiken via telefoonnummer 0341 – 455 830 (dhr. Vonkeman), stevenegroeneveld@gmail.com (dhr. Groeneveld).

Door de klachtencommissie wordt binnen vier weken gereageerd. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de deelnemer hiervan binnen twee weken in kennis gesteld. Het oordeel van de klachtencommissie is bindend. Een ingediende klacht wordt vertrouwelijk behandeld.

Voor vragen kunt u vanzelfsprekend contact met ons opnemen via 0343-551 444 of via info@grnwgn.com.

Opgesteld te Culemborg, 19 juni 2014

Hugo A. Groenewegen